- - Подробнее

Образец заявления о получении копии решения суда

 

 

 

До ________________  районного суду м.  Києва 

П.І.Б., адреса місця проживання,   

номер контактного телефону

Справа № ____   

 

 

                                                      ЗАЯВА

                                   про отримання копії рішення суду

 

 

                         «     »____________  ____________року _____________________  районним судом м. Києва було ухвалене рішення у справі  позовом ______________________________________________    (зазначити сторони у справі та суть позовних вимог).    

Оскільки я є стороною у справі (або представником сторони у справі), 

 

                                       ПРОШУ: 

 

Видати мені копію рішення (ухвали, постанови) суду від «    »_________  ___року.  

 

 

Дата                                                                                                                   Підпис