- - Подробнее

Образец заявления о получении исполнительного листа

 

 

 До ________________  районного суду м.  Києва

 

 П.І.Б., адреса місця проживання,  

 

 номер контактного телефону

 

Справа № ____  

 

 

 

                                             ЗАЯВА

 

                           про отримання виконавчого листа  

 

 

 

    «     »____________  ____________року _____________________  районним судом м. Києва було ухвалене рішення у справі за позовом __________________________________________________ зазначити сторони у справі та суть позовних вимог).

    Оскільки я є стороною у справі (або представником сторони у справі), 

 

 

                                                ПРОШУ:

 

 Видати мені виконавчий лист суду від «    »__________  _______ року.  

 

 

Дата                                                                                                                   Підпис