- - Подробнее

 

Образец искового заявления о взыскании долга (задолженности)

 

 

 

До _________ суду ________________________________________(найменування суду) 

 

Позивач: ___________________________                            (ПІБ Позивача)

Адреса проживання: __________________ 

 

Відповідач: ________________________                             (ПІБ Відповідача)

Адреса проживання: __________________ 

 

 

 

 

                                       Позовна заява 

                           про стягнення заборгованості

 

 

Ціна позову: ______________________

Судовий збір: ______________________ 

 

 

Далі викладається:  

 

1. Ціна позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; сума договору

(у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів).

 

 

2. Обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов,

законодавство, на підставі якого подається позов.

 

 

3. Обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються

(у тексті позовної заяви або у додатку до неї).

 

 

4. Відомості про дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору

з Відповідачем, коли такий порядок є обов'язковим в силу положень Договору, укладеного між сторонами.

 

 

5. Відомості про вжиття запобіжних заходів.

 

 

6. Інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. 

 

 

На підставі вищевикладеного, керуючись _________________________________________________________________________________

(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)

та ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 44, 54, 57 ________ процесуального кодексу України,  

 

 

ПРОСИМО:

______________________________________________________________________.

(викласти зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них)______________________________________________________________________.    

 

 

ДОДАТКИ:

1. Документ, що підтверджує сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі.

 

2. Докази виконання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору з відповідачем,

коли такий порядок передбачений договором, укладеним між Сторонами.

 

3. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява.

Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

 

4. До позовної заяви про зобов'язання особи до укладання договору додається проект такого договору. 

 

 

Дата                                                                             ______________________ 

  ________________________ 

(підпис)